X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل تک روم

پاورپوینت خسوف ماه گرفتگی PPT


فرمت فایل : پاورپوینت

تعداد اسلاید : 25 اسلاید

امیر علی نواده شهلا افشین واحد جوان خسوف ماه گرفتگی مقدمه: انسان دیرباز توجه بسیاری اسمان داشت فراخور زمان توجه رشد پیشرفت سطوح مختلف علمی توجه بشر اسمان فضای کران دوچندان گشت . کره ماه تنها قمر زمین د ر میان سایر اجرام سماوی توجه انسان شکلی شگرف خود جلب کرد. زیرا قمر زیبا یک سو اسطوره ذهن فکر بشر سوی دیگر تاثیرات زمین انکار نشدنی است. سمفونی حرکت ماه زمین مدارهای خود ،پدیده زیبا کم نظیر خلق کند که شک دلیلی عظمت دقت افرینش گیتی باشد. همه ما دانیم که ماه بدر بسیار رمانتیک جذاب است. ماه بدر هنگام غروب خورشید طلوع کند تمام طول شب قابل رویت است. پایان شب درست هنگام طلوع افتاب غروب کند. هیچ کدام سایر فازهای ماه دارای چنین ویژگی نیستند. پدیده دلیل روی دهد که ماه دقیقا بخش مخالف موقعیت خورشید اسمان، قراردارد. ماه کامل خاطر پدیده خسوف ماه گرفتگی دارای اهمیت ویژه است. ماه گرفتگی خسوف زمانی اتفاق افتد که ماه فاز کامل حال عبور بخشی سایه زمین باشد. سایه زمین واقع دو ساختمان مخروطی شکل درست شده که یکی داخل دیگری قرار دارد. بخش خارجی نیم سایه منطقه که زمین فقط قسمتی پرتو خورشید مسدود کند مانع رسیدن انها ماه شود.در مقابل بخش درونی قسمت سایه، ناحیه که زمین مانع رسیدن تمام پرتو شود که خورشید ماه رسد قاعده مخروط مقطع زمین طول متوسط 0 138000 کیلومتر است، طول سایه اثر تغییر فاصله زمین خورشید حدود 40000 کیلومتر تغییر کند. زمان اتفاق افتادن ماه گرفتگی منجمان سه نوع متفاوت ماه گرفتگی شناسایی کرده اند: 1) خسوف نیم سایه
2)خسوف جزیی
3)خسوف کلی 1) خسوف نیم سایه : ماه قسمت نیم سایه زمین عبور کند. پژوهش زمینه رویداد ویژه انجمن های
علمی تخصصی رصد پیچیده باشد. 2)خسوف جزیی: بخشی ماه سایه زمین عبور کند. رصد رویداد حتی بدون استفاده ابزار اپتیکی ساده است. 3)خسوف کلی: تمام ماه داخل سایه زمین عبور کند. رویداد خاطر رنگ گوناگون مرتعشی که ماه لحظه گرفت کامل سطح خود دارد بسیار برجسته توجه است. طور کلی توان شرط وقوع خسوف دو خلاصه کرد: 1) ماه خورشید زمین یک راستا خط مستقیم قرار گیرند طوری زمین بین ماه خورشید قرار داشته باشد. عبارت دیگر ماه حالت بدر زمین دیده شود. 2) ماه حرکت مداری خود دور زمین یکی گره ویا نزدیکی قرار داشته باشد.
نحوه دیدن ماه گرفتگی سه حالت هر سال ماه بخشی سایه نیم سایه زمین عبور کند یکی سه نوع خسوف ذکر شده روی دهد . هنگام خسوف هر کسی قسمت تاریک کره زمین قرار داشته باشد تواند ببیند. حدود 35% خسوف نوع نیم سایه تشخیص حتی کمک تلسکوپ بسیار دشوار است. حدود 30% خسوف جزیی باشد چشم مسلح راح

 متن بالا فقط تکه محتوی متن پاورپوینت میباشد صورت نمونه در درج شدهاست.شما بعد پرداخت انلاین فایل فورا دانلود نمایید 


<< 1 2