X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل تک روم

ماموریت فلسفه اهداف طرح مدیریت


لینک دریافت فایل خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 78

 

ماموریت ، فلسفه ، اهداف طرح مدیریت

استاد راهنما :

سرکار خانم دکتر منیژه قابلجو

تهیه کننده : : Pages

سمیه بابا 91 - 89

زهرا نامجو 82-80

سمیه کریمی 85 - 83

هلن درودگر 94-92

(L) وحیده سلطانی بهروز 88-86

ماموریت، فلسفه، اهداف حرکهای مدیریت: فراگیری اهداف فعالیتها

تعریف کردن بیانیه هدف مامریت مربوط خدمات پرستاری

استفاده یک دسته استانداردها ارزیابی کردن اظهار هدف ماموریت علل پرستاری

نوشتن بیانیه هدف مامریت عمل پرستاری، شناختن دیدگاه ارزشها بیان کردن مشتری ها

تعریف کردم فلسفه عمل پرستاری

شرح اهداف مربوط خدمات پرستاری

تعریف طرحها موثر (طرح مدیریت) مربوط عمل پرستاری

توصیف استراتژی مربوط برنامه ریزی شده خدمات پرستاری

مفهومها: ماموریت، هدف، دیدگاه، ارزشها، فلسفه، اهداف، طرحهای قابل اجرا، خط مشی (استراتژی)

رفتار مدیر:مدیرهای ارشد صریحا بیانیه مامریت (هدف)، دیدگاه، ارزشها، فلسفه، اهداف طرحهای موثر توسعه دهند مردم شعبه منابع کار گماشته شده پخش اطلاعات بیانیه دهد.

رفتار سرپرست:نمایندگی همه بخشهای سازمان توسعه دادن اجرا کردن

بیانیه مامریت (هدف)، دیدگاه، ارزشها فلسفه، اهداف طرحهای موثر گیرد. یک سیستم ارزیابی، بازخورد مطابق روز پیش بردن بیانیه شامل شود.

مقدمه:بیانیه ماموریت هدف، دیدگاه ارزشها، فلسفه عقیده اهداف طرحهای موثر فصل قبل عنوان شده فصل مورد روشهای پایه مدیریت تفضیل بحث کند. دانسته انها بخشی اصول نظری مدیریت پرستاری استفاده شود. روشها بخشی برنامه ریزی عملکرد مدیریت پرستاری هستند مهارت استفاده موفقیت امیز انها بخشی استراتژی برنامه ریزی مدیریت پرستاری است. بیانیه مکتوب هدفها، دیدگاه، ارزشها، فلسفه طرحهای موثر، طرح اولیه مدیریت موثر هر موسسه شامل سازمان مراقبت سلامتی است. مولفه برنامه ریزی هر سطحی ار مدیریت وجود دارند. بیانیه سطح خدمات بالای مدیریت سازمانها یکی شده است. بیانیه طبقه بندی سطح خدمت مدیر پرسنل عمده تقسیمات عنوان مثال پرستاری، جراحی، سرمایه گذار است. بیانیه نتیجه استنتاج شود موسسه حمایت کند. سرویسها اداره واحدها هر کدام بیانیه اهداف، دیدگاه ارزشها، فلسفه، اهداف طرح موثر نوشته شده دارند که حال توسعه هستند مدارک تقسیمات سطحهای یکی شده حفظ شوند.(در 1-6 نمایش داده شده)

نمایش 6-1

ارزیابی ماموریت، دیدگاه ارزشها، فلسفه اهداف بیانیه طرحهای موثر.

ماموریت هدف، دیدگاه ارزشها

مامریت هدف

ماموریت یک سازمان هدفی که هر سازمانی خاطر وجود دارد شرح دهد. بیانیه ماموریت اطلاعات فراهم کند طرحی به


<< 1 2 3 4 5 ... 8 >>